BETALINGSOPLYSNINGER

VORES VIRKSOMHED

Stohn & Partnere Advokatfirma
Esplanaden 26
1263 København K 

CVR-nr. 74 15 97 10 

BANKFORBINDELSE
Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 47
1560 København V 

KLIENTKONTO
Reg.nr. 5475
Kontonr. 2716407 

IBAN: DK 40 5475 000 2716407 
SWIFT: NYKBDKKK

Alle indbetalinger til klientkontoen bedes venligst ske med angivelse af navn og eventuelt j.nr.