OM STOHN & PARTNERE


Efter at have arbejdet i syv år for Reumert & Partnere (nu Kromann Reumert), brød advokat Ole Stohn i 1983 ud og etablerede sig som selvstændig. I 1988 flyttede virksomheden til de nuværende lokaler på Esplanaden 26. Kontoret er i dag blandt de førende og yder bistand inden for alle erhvervsretlige områder.

Virksomheden har stor erfaring med procesret. Vores advokater møder jævnligt ved landets domstole, og vi har møderet for såvel landsretterne som Højesteret.

Vi lægger vægt på effektiv og målrettet rådgivning. Som led i bestræbelserne på dette, har vi indført en politik om i videst muligt omfang at være tilgængelige for vores klienter. Selvom vi har åbne/lukketid på vores telefoner, er der eksempelvis altid mulighed for at blive stillet igennem efter kontortid ved at trykke "0" eller ved at kontakte os på vores mobiltelefoner.