KLIENTOPLYSNINGER

Følgende oplysning er vi i henhold til
de advokatetiske regler pligtige at oplyse.

Stohn & Partneres advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af 
Advokatsamfundet.

KONTAKTOPLYSNINGER
Stohn & Partnere Advokatfirma
Esplanaden 26
1263 København K

Tlf.  33 15 55 55
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CVR-nr. 74 15 97 10

Virksomheden Stohn & Partnere Advokatfirma ejes af advokat Ole Stohn, men hver advokat på vores adresse udøver sin advokatvirksomhed for egen regning og risiko også i relation til eventuelt ansvarspådragende adfærd. Herom henvises nærmere til vores forretningsbetingelser.

FORSIKRINGSFORHOLD
Stohn & Partnere har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.


REGLER MOD HVIDVASKNING

Vi er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Det betyder, at vi er forpligtede til at indsamle oplysninger om klienters identitet, der skal opbevares i fem år.

For personer skal vi modtage oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. ved oprettelsen af en sag. Dette skal dokumenteres med kopi af pas eller kørekort. For selskabers vedkommende skal vi modtage oplysninger om CVR-nr., og det reelle ejerforhold skal dokumenteres.